Twitter Milliyetçilik Endeksi – 3

Ak Parti bağlamında yapılan ve milliyetçi söylemler içeren paylaşımları ele alarak, resmi ve influencer hesapların kişisel hesaplar üzerindeki etkisine baktık. Kişisel hesapları haber siteleri, propaganda hesapları, resmi parti vb hesaplardan ayırmak için geliştirdiğimiz modelin doğru pozitif oranı 0,80 ve doğru negatif oranı 0,72 olarak kaydedilmiştir.

Bu değerlendirmede Ak Parti bağlamında yapılan Twitter paylaşımlarının geneline, yapılan orijinal paylaşımlara ve büyük ölçüde kişisel hesaplar tarafından yapılmış, parti resmi ya da influencer hesaplarının dahil olmadığı paylaşımları karşılaştırdık.

Bu karşılaştırma daha önce paylaşımların geneline baktığımız zaman ulaştığımız sonuçları doğrular nitelikte.

Kişisel hesaplarda milliyetçi söylemlerin payının, seçime yaklaştıkça arttığı görülüyor.

Bu durumda resmi ve influencer hesapların dikkate değer bir etkisi olduğu anlaşılıyor. Aralık ayı sonlarında yürütülen #FetöTaktikleri etiketli paylaşımlar gibi kampanyalarla milliyetçi bir dilin, örgütlü ve sistemli olarak ön plana çıkartıldığı görülüyor.

Kişisel hesapların paylaşımlarına bu tür bir dilin yerleştiği ve resmi kampanyaların yürütülmediği dönemlerde bile milliyetçi söylemlerin payının benzer bir ivme ile arttığı anlaşılıyor.

Mart ayının ikinci haftasında milliyetçi bir dil kullanan resmi paylaşımların azalmasına karşın, kişisel paylaşımlarda durumun değişmemiş olması bu kanaati destekler nitelikte.


21 Mart 2019